Doanh thu từ thiết bị đeo của Apple, chủ yếu là Apple Watch AirPods , sẽ vượt qua doanh thu của Mac và iPad vào cuối năm 2020.

Thông tin từ báo cáo của Above Avlon cho biết, hoạt động kinh doanh thiết bị đeo tay của Apple, bao gồm chủ yếu là các thiết bị Apple Watch và AirPods đang có mức tăng trưởng rất mạnh, sẽ sớm vượt qua doanh thu của Mac và iPad vào cuối năm tới.

Mặc dù Apple không công khai số liệu bán hàng của mình cho danh mục thiết bị đeo, nhưng Above Avlon ước tính doanh số dựa trên dữ liệu bán hàng tổng thể và mô hình tài chính của Táo khuyết.

Theo Neil Cybart, doanh số thiết bị đeo của Apple đã vượt quá 70 triệu chiếc trong một năm, và nó đang tăng trưởng với tốc độ hàng năm từ 55% đến 60%.

Xét về tổng doanh số của bộ phận, cứ mỗi 5 thiết bị của Apple được bán ra thì có 1 thiết bị đeo.

Sự tăng trưởng của AirPods nói riêng được ước tính là 80%. Apple cũng được hưởng lợi từ việc tăng giá bán của cả AirPods và Apple Watch .

Dựa trên sự thay đổi về doanh thu giữa quý 3/2018 và 2019, các nhà phân tích ước tính rằng thiết bị đeo của Apple hiện đứng thứ hai sau lĩnh vực dịch vụ với doanh thu 1,2 tỉ USD.

Nguồn: Hải Nguyên(theo GsmArena)